Cells cells सेलहरू मोनो सौर प्यानल 6060० डब्लू 7070० डब्लू 8080० डब्लू 90 ०० ड्यू 500०० डब्ल्यू