Cells० कक्षहरू मोनो सौर प्यानल २ 0 ०w3१० डब्ल्यू २०२०